Heeft u een bedrijfskavel?

GaragePark ontwikkelt parken met multifunctionele garageboxen. Volgens een succesvol concept, dat aantoonbaar in een zeer brede behoefte voorziet. Inmiddels zijn er al 53 parken in Nederland en wil GaragePark blijven groeien. Daartoe zijn wij continu op zoek naar grondposities.

Wat voor bedrijfskavels zoekt GaragePark?

De kavels waar GaragePark naar zoekt, moeten in ieder geval voldoen aan onderstaande punten;
• Perceel omvang van 2.000 m2 tot 10.000 m2;
• Minimaal 50% te bebouwen;
• Bestemming vanaf milieucategorie 2;
• Bouwhoogte circa 3 tot 12 meter;
• Restkavels (onbebouwde delen van kavels)
kunnen ingevuld worden;
• Eventuele vervuiling hoeft geen bezwaar
te zijn;
• Locaties in de buurt van bedrijven zoals
Makro, Sligro, Shurgard, All Safe, / Hornbach,
Technische Unie, Bouwmaat enz. hebben
een pré;

NB: De herontwikkeling van bestaande bouw
(sloop/nieuwbouw) kan ook interessant zijn.