Garagebox kopen - Garagepark

Beleggen in garageboxen is een groeiende beleggingscategorie

Garageboxen van GaragePark voorzien al jaren in de brede en groeiende behoefte van kleinschalige opslag- en bedrijfsruimtes vande zakelijke markt. Ideaal voor eenmanszaken, ZZP’ers en allerhande MKB-bedrijven. GaragePark heeft het concept uitgedacht, uitgewerkt en gerealiseerd. De toegankelijkheid, faciliteiten en veiligheid zijn de fundatie van een toekomstvast concept met een bewezen uitstekende verhuurbaarheid.

Wilt u een garagebox kopen? 

GaragePark is u als makelaar graag van dienst. Bij GaragePark komen er regelmatig boxen in de wederverkoop. Klik op de button hieronder voor het actuele aanbod van boxen die momenteel te koop worden aangeboden.

Garagebox kopen
 • Aantrekkelijk rendement

  Met uitzicht op het realiseren van waardestijging

  Een aantrekkelijk rendement

  Het bruto rendement op het beleggen in garageboxen kan oplopen tot wel 10% per jaar. Met de indexatie van de huur kan uw rendement zelfs nog verder toenemen. Daarnaast heeft u als eigenaar ook uitzicht op het realiseren van de waardestijging van de garageboxen, die mede wordt bepaald door de inflatie. De kosten van exploitatie en onderhoud van de boxen zijn relatief laag. Gezien de aankoopbedragen van de boxen kunt u ook relatief eenvoudig spreiding in uw beleggingsportefeuille realiseren. Er zijn immers locaties genoeg waar garageboxen te koop aangeboden worden. De waarde van de garageboxen valt als particulier in principe binnen uw vermogen van Box III. De belasting is dus beperkt tot de vermogensrendementsheffing. De huurinkomsten en het realiseren van waardestijging (bij verkoop) zijn onbelast.

 • Uitstekende verhuurbaarheid

  De vraag naar kleinschalige opslag- en bedrijfsruimte is groot

  De boxen zijn uitstekend verhuurbaar en voorzien in een groeiende vraag naar kleinschalige opslag- en bedrijfsruimte

  Vanaf 2007 heeft GaragePark al meer dan 53 garageparken gerealiseerd, waarvan het grootste deel is verkocht aan beleggers. Het GaragePark concept is succesvol en richt zich op de klein-zakelijke ondernemers (eenmanszaken, ZZP’ers, MKB-ondernemingen). Het betreft onder meer installateurs, schilders, onderhoudsbedrijven, webwinkels, DJ’s, autohobbyisten, foodtrucks, motoren opslag etc. De verdergaande urbanisatie in Nederland en het ontbreken van dergelijke ruimte in (nieuwe) stedelijke gebieden impliceert dat de vraag naar dergelijke ruimtes zich verder zal ontwikkelen.

  De garageboxen zijn volwaardige opslag- en bedrijfsunits, gelegen op een beveiligd park met alle benodigde voorzieningen op goed gelegen locaties.

  Het is zeer toegankelijke opslag waar ook gewerkt kan worden.

  De parken zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk. Met de auto kom je makkelijk tot bij de box of (indien van toepassing) de lift. De boxen hebben een stroomvoorziening en verlichting, waardoor de box ook als werkruimte ingezet kan worden.

  De boxen en de parken zijn zeer goed beveiligd.

  De onderheide boxen bestaan uit een sterke betonnen constructie met een stevige garagedeur van het topmerk Hörmann. Elke box is voorzien van een alarm op de garagedeur en een alarm in de box. Elke box heeft ook een hittemelder. Het park is voorzien van een hoog hekwerk met stroomschokbeveiliging. Het park is in de avonduren goed verlicht. Er is 24 uur per dag camerabewaking die is aangesloten op een meldkamer. De beveiliging van de box heeft een BORG-2 certificaat, wat belangrijk is om spullen goed te kunnen verzekeren.

  De parken bieden veel extra faciliteiten.

  De VvE en de parkbeheerder zorgen voor het dagelijks beheer en onderhoud. Op het park is stromend water en een sanitaire voorziening. De parkbeheerder verzorgt ook de schoonmaak. De boxen hebben een eigen postbus en adres, waar ook een onderneming formeel kan worden ingeschreven. De aanwezigheid van veel ondernemers biedt ruime mogelijkheid voor netwerken en samenwerking.

  De parken liggen op goed gelegen locaties.

  De parken zijn gelegen op goed bereikbare bedrijfsterreinen, dichtbij belangrijke uitvalswegen en snelwegen. De parken bevinden zich in de nabijheid van woonkernen, waar de hurende ondernemers woonachtig zijn.

  De huurcontracten – minimale huurtermijn 1 jaar met een opzegtermijn van 3 maanden – zijn relatief kortlopend en daarmee laagdrempelig, de huurders zitten niet direct aan een meerjarige overeenkomst vast zoals dat bij bedrijfspanden vaak geregeld is. De vraag naar garageboxen is groeiende en de ruimtes zijn zeer multifunctioneel. Een belegger is dus niet afhankelijk van een specifiek type huurder. De ervaring leert dat de meeste huurcontracten verlengd worden.

  Indien verkoop wordt beoogd, is een belegger niet beperkt tot de verkoop aan een andere belegger. Bij het verkopen van een box kan de interesse zeker ook van hurende ondernemers komen.

 • Een solide belegging

  Met de zekerheid van eigen onroerend goed

  Een solide vastgoed belegging met de zekerheid van eigen onroerend goed

  Vastgoed is een beleggingscategorie welke uitzicht biedt op een aantrekkelijk rendement op de lange termijn. De waardeontwikkeling is over het algemeen stabiel en een directe vastgoedbelegging verschaft bovendien direct huurinkomsten.  De huurinkomsten worden jaarlijks geïndexeerd en ook de beoogde waardeontwikkeling van het vastgoed biedt bescherming tegen inflatie. Het beleggen in garageboxen speelt in op de blijvende vraag naar kleinschalige opslag- en werkruimte. Feitelijk is dit een primaire behoefte van klein-zakelijk ondernemingen, waarvan het aanbod in de verstedelijking van Nederland (o.a. in nieuwe woonwijken) relatief beperkt is.

  De garageboxen vormen onroerend goed (appartementsrechten) waarvan het eigendom als registergoed wordt vastgelegd in het Kadaster. Net als bij een woning of een appartement. Een eigenaar kan volledig en zelf over zijn eigendom beschikken. Hij kan op elk gewenst moment tot de verkoop van een of meerdere garageboxen overgaan. Veel beleggers kopen meerdere garageboxen om op deze wijze invulling te geven aan een vastgoed beleggingsportefeuille. Door de lage aankoopprijzen is het relatief eenvoudig om spreiding te realiseren. Spreiding over huurders, (type) boxen en/of parken.

 • Eenvoudige exploitatie

  De exploitatie van garageboxen is relatief eenvoudig

  De exploitatie van garageboxen is relatief eenvoudig

  Als belegger heb je de exploitatie van garageboxen zelf in de hand. Je bepaalt namelijk zelf hoe deze plaatsvindt en of je bepaalde taken uitbesteed. Een eigenaar van een garagebox is lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het park. Deze VvE regelt zaken zoals het onderhoud en de verzekering van het park. De VvE wordt gevormd door de eigenaren (voor het grootste deel beleggers) en werkt in het belang van de eigenaren. 

  Een belegger is volledig vrij om de verhuur zelf ter hand te nemen (bijv. via Marktplaats), om deze uit te besteden aan een makelaar of om gebruik te maken van diensten van GaragePark Nederland. GaragePark Nederland heeft een bewezen trackrecord in het verhuren van garageboxen. De verhuur courtage bedraagt €385, – Er wordt een huurder gezocht. De potentiële huurder wordt financieel gescreend en indien gewenst wordt het verhuurcontract voor u opgemaakt. Een aantal beleggers schakelt een verhuurbeheerder in om het administratief verhuurbeheer uit te voeren. U bent volledig vrij om dit al dan niet uit te besteden en, zo ja, aan wie. 

  De administratief verhuurbeheerder vertegenwoordigt u bij het tot stand komen van de verhuurovereenkomst, stuurt de facturen uit naar de huurder en fungeert als contactpersoon voor de huurder. Anders dan bijv. bij een woonappartement zijn er geen zaken als een inventaris of CV-ketel e.d. De interactie met een huurder is dus relatief beperkt.

Een aantrekkelijk rendement

Het bruto rendement op het beleggen in garageboxen kan oplopen tot wel 10% per jaar. Met de indexatie van de huur kan uw rendement zelfs nog verder toenemen. Daarnaast heeft u als eigenaar ook uitzicht op het realiseren van de waardestijging van de garageboxen, die mede wordt bepaald door de inflatie. De kosten van exploitatie en onderhoud van de boxen zijn relatief laag. Gezien de aankoopbedragen van de boxen kunt u ook relatief eenvoudig spreiding in uw beleggingsportefeuille realiseren. Er zijn immers locaties genoeg waar garageboxen te koop aangeboden worden. De waarde van de garageboxen valt als particulier in principe binnen uw vermogen van Box III. De belasting is dus beperkt tot de vermogensrendementsheffing. De huurinkomsten en het realiseren van waardestijging (bij verkoop) zijn onbelast.

De boxen zijn uitstekend verhuurbaar en voorzien in een groeiende vraag naar kleinschalige opslag- en bedrijfsruimte

Vanaf 2007 heeft GaragePark al meer dan 53 garageparken gerealiseerd, waarvan het grootste deel is verkocht aan beleggers. Het GaragePark concept is succesvol en richt zich op de klein-zakelijke ondernemers (eenmanszaken, ZZP’ers, MKB-ondernemingen). Het betreft onder meer installateurs, schilders, onderhoudsbedrijven, webwinkels, DJ’s, autohobbyisten, foodtrucks, motoren opslag etc. De verdergaande urbanisatie in Nederland en het ontbreken van dergelijke ruimte in (nieuwe) stedelijke gebieden impliceert dat de vraag naar dergelijke ruimtes zich verder zal ontwikkelen.

De garageboxen zijn volwaardige opslag- en bedrijfsunits, gelegen op een beveiligd park met alle benodigde voorzieningen op goed gelegen locaties.

Het is zeer toegankelijke opslag waar ook gewerkt kan worden.

De parken zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk. Met de auto kom je makkelijk tot bij de box of (indien van toepassing) de lift. De boxen hebben een stroomvoorziening en verlichting, waardoor de box ook als werkruimte ingezet kan worden.

De boxen en de parken zijn zeer goed beveiligd.

De onderheide boxen bestaan uit een sterke betonnen constructie met een stevige garagedeur van het topmerk Hörmann. Elke box is voorzien van een alarm op de garagedeur en een alarm in de box. Elke box heeft ook een hittemelder. Het park is voorzien van een hoog hekwerk met stroomschokbeveiliging. Het park is in de avonduren goed verlicht. Er is 24 uur per dag camerabewaking die is aangesloten op een meldkamer. De beveiliging van de box heeft een BORG-2 certificaat, wat belangrijk is om spullen goed te kunnen verzekeren.

De parken bieden veel extra faciliteiten.

De VvE en de parkbeheerder zorgen voor het dagelijks beheer en onderhoud. Op het park is stromend water en een sanitaire voorziening. De parkbeheerder verzorgt ook de schoonmaak. De boxen hebben een eigen postbus en adres, waar ook een onderneming formeel kan worden ingeschreven. De aanwezigheid van veel ondernemers biedt ruime mogelijkheid voor netwerken en samenwerking.

De parken liggen op goed gelegen locaties.

De parken zijn gelegen op goed bereikbare bedrijfsterreinen, dichtbij belangrijke uitvalswegen en snelwegen. De parken bevinden zich in de nabijheid van woonkernen, waar de hurende ondernemers woonachtig zijn.

De huurcontracten – minimale huurtermijn 1 jaar met een opzegtermijn van 3 maanden – zijn relatief kortlopend en daarmee laagdrempelig, de huurders zitten niet direct aan een meerjarige overeenkomst vast zoals dat bij bedrijfspanden vaak geregeld is. De vraag naar garageboxen is groeiende en de ruimtes zijn zeer multifunctioneel. Een belegger is dus niet afhankelijk van een specifiek type huurder. De ervaring leert dat de meeste huurcontracten verlengd worden.

Indien verkoop wordt beoogd, is een belegger niet beperkt tot de verkoop aan een andere belegger. Bij het verkopen van een box kan de interesse zeker ook van hurende ondernemers komen.

Een solide vastgoed belegging met de zekerheid van eigen onroerend goed

Vastgoed is een beleggingscategorie welke uitzicht biedt op een aantrekkelijk rendement op de lange termijn. De waardeontwikkeling is over het algemeen stabiel en een directe vastgoedbelegging verschaft bovendien direct huurinkomsten.  De huurinkomsten worden jaarlijks geïndexeerd en ook de beoogde waardeontwikkeling van het vastgoed biedt bescherming tegen inflatie. Het beleggen in garageboxen speelt in op de blijvende vraag naar kleinschalige opslag- en werkruimte. Feitelijk is dit een primaire behoefte van klein-zakelijk ondernemingen, waarvan het aanbod in de verstedelijking van Nederland (o.a. in nieuwe woonwijken) relatief beperkt is.

De garageboxen vormen onroerend goed (appartementsrechten) waarvan het eigendom als registergoed wordt vastgelegd in het Kadaster. Net als bij een woning of een appartement. Een eigenaar kan volledig en zelf over zijn eigendom beschikken. Hij kan op elk gewenst moment tot de verkoop van een of meerdere garageboxen overgaan. Veel beleggers kopen meerdere garageboxen om op deze wijze invulling te geven aan een vastgoed beleggingsportefeuille. Door de lage aankoopprijzen is het relatief eenvoudig om spreiding te realiseren. Spreiding over huurders, (type) boxen en/of parken.

De exploitatie van garageboxen is relatief eenvoudig

Als belegger heb je de exploitatie van garageboxen zelf in de hand. Je bepaalt namelijk zelf hoe deze plaatsvindt en of je bepaalde taken uitbesteed. Een eigenaar van een garagebox is lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het park. Deze VvE regelt zaken zoals het onderhoud en de verzekering van het park. De VvE wordt gevormd door de eigenaren (voor het grootste deel beleggers) en werkt in het belang van de eigenaren. 

Een belegger is volledig vrij om de verhuur zelf ter hand te nemen (bijv. via Marktplaats), om deze uit te besteden aan een makelaar of om gebruik te maken van diensten van GaragePark Nederland. GaragePark Nederland heeft een bewezen trackrecord in het verhuren van garageboxen. De verhuur courtage bedraagt €385, – Er wordt een huurder gezocht. De potentiële huurder wordt financieel gescreend en indien gewenst wordt het verhuurcontract voor u opgemaakt. Een aantal beleggers schakelt een verhuurbeheerder in om het administratief verhuurbeheer uit te voeren. U bent volledig vrij om dit al dan niet uit te besteden en, zo ja, aan wie. 

De administratief verhuurbeheerder vertegenwoordigt u bij het tot stand komen van de verhuurovereenkomst, stuurt de facturen uit naar de huurder en fungeert als contactpersoon voor de huurder. Anders dan bijv. bij een woonappartement zijn er geen zaken als een inventaris of CV-ketel e.d. De interactie met een huurder is dus relatief beperkt.