Garagebox kopen - Garagepark

Al 14,5 jaar marktleider in een groeiende beleggingscategorie

Met een bruto aanvangsrendement van 9%

Begin 2021 zijn er meer dan 42 garageparken gerealiseerd volgens een concept dat aantoonbaar voorziet in de brede en groeiende behoefte van kleinschalige opslag- en bedrijfsruimtes. Ideaal voor eenmanszaken, ZZP’ers en allerhande MKB-bedrijven. GaragePark heeft het concept uitgedacht, uitgewerkt en is succesvol in het realiseren van garageparken. GaragePark is marktleider in dit groeiende vastgoedsegment. Een aantal succesfactoren hierbij zijn o.a. de realisatiekracht van nieuwe locaties, de naamsbekendheid van GaragePark en het blijvend servicen van beleggers.

Ontdek de beleggingskansen
 • Aantrekkelijk rendement

  Een bruto aanvangsrendement van 9%

  Een aantrekkelijk rendement van 9%

  Uw bruto aanvangsrendement bedraagt 9% per jaar. Met de indexatie van de huur kan uw rendement nog verder toenemen. Daarnaast heeft u als eigenaar ook uitzicht op het realiseren van de waardestijging van de garageboxen, die mede wordt bepaald door de inflatie.

  Een aanvangsrendement van 9% (de aanvangshuur als percentage van de initiële investering) komt neer op een vastgoedbelegging van ca 11x de huur. Waarbij de kosten van exploitatie en onderhoud van de onderhoudsarme boxen relatief laag zijn.

  Als u voor meer dan €150.000,- investeert, kunt u het eerste jaar bovendien profiteren van een jaar lang huurgarantie van GaragePark. Gezien de aankoopbedragen van de boxen kunt u ook relatief eenvoudig spreiding in uw beleggingsportefeuille realiseren.

  Bij de exploitatie van garageboxen van GaragePark kunt u als particuliere belegger ook profiteren van BTW-aftrek. Bij de aankoop van uw boxen kunt u de BTW volledig terug vragen van de Belastingdienst. De waarde van de garageboxen valt binnen uw vermogen van Box III. De belasting is dus beperkt tot de vermogensrendementsheffing. De huurinkomsten en het realiseren van waardestijging (bij verkoop) zijn onbelast.

 • Uitstekende verhuurbaarheid

  De vraag naar kleinschalige opslag- en bedrijfsruimte is groot

  De boxen zijn uitstekend verhuurbaar en voorzien in een groeiende vraag naar kleinschalige opslag- en bedrijfsruimte

  Vanaf 2007 heeft GaragePark al meer dan 42 garageparken gerealiseerd, waarvan het grootste deel is verkocht aan beleggers. Het GaragePark concept is succesvol en richt zich op de klein-zakelijke ondernemers (eenmanszaken, ZZP’ers, MKB-ondernemingen). Het betreft onder meer installateurs, schilders, onderhoudsbedrijven, webwinkels, DJ’s, autohobbyisten, foodtrucks, motoren opslag etc. De verdergaande urbanisatie in Nederland en het ontbreken van dergelijke ruimte in (nieuwe) stedelijke gebieden impliceert dat de vraag naar dergelijke ruimtes zich verder zal ontwikkelen.

  De garageboxen zijn volwaardige opslag- en bedrijfsunits, gelegen op een beveiligd park met alle benodigde voorzieningen op goed gelegen locaties.

  Het is zeer toegankelijke opslag waar ook gewerkt kan worden.

  De parken zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk. Met de auto kom je makkelijk tot bij de box of (indien van toepassing) de lift. De boxen hebben een stroomvoorziening en verlichting, waardoor de box ook als werkruimte ingezet kan worden. Optioneel zijn o.a. klimaatbeheersing en een sectionale toegangsdeur.

  De boxen en de parken zijn zeer goed beveiligd.

  De onderheide boxen bestaan uit een sterke betonnen constructie met een stevige garagedeur. Elke box is voorzien van een alarm op de garagedeur en een alarm in de box. Elke box heeft ook een brandalarm. Het park is voorzien van een hoog hekwerk met stroomschokbeveiliging. Het park is in de avonduren goed verlicht. Er is 24 uur per dag camerabewaking die is aangesloten op een meldkamer. De beveiliging van de box heeft een BORG-2 certificaat, wat belangrijk is om spullen goed te kunnen verzekeren.

  De parken bieden veel extra faciliteiten.

  De VvE en de parkbeheerder zorgen voor het dagelijkse beheer en onderhoud.  Op het park is stromend water en een sanitaire voorziening. De parkbeheerder verzorgt ook de schoonmaak. De boxen hebben een eigen postbus en adres, waar ook een onderneming formeel kan worden ingeschreven. De aanwezigheid van veel ondernemers biedt ruime mogelijkheid voor netwerken en samenwerking.

  De parken liggen op goed gelegen locaties.

  De parken zijn gelegen op goed bereikbare bedrijfsterreinen, dichtbij belangrijke uitvalswegen en snelwegen. De parken bevinden zich in de nabijheid van woonkernen, waar de hurende ondernemers woonachtig zijn.

  De huurcontracten – minimale huurtermijn 1 jaar met een opzegtermijn van 3 maanden – zijn relatief kortlopend en daarmee laagdrempelig, de huurders zitten niet direct aan een meerjarige overeenkomst vast. De vraag naar garageboxen is groeiende en de ruimtes zijn zeer multifunctioneel. Een belegger is dus niet afhankelijk van een specifiek type huurder. De ervaring leert dat de meeste huurcontracten verlengd worden.

  Indien verkoop wordt beoogd, is een belegger niet beperkt tot de verkoop aan een andere belegger. Het verkoopaanbod van een gevestigd garagepark is over het algemeen beperkt, waarbij de interesse zeker ook van hurende ondernemers kan komen.

 • Een solide belegging

  Met de zekerheid van eigen onroerend goed

  Een solide vastgoed belegging met de zekerheid van eigen onroerend goed

  Vastgoed is een beleggingscategorie welke uitzicht biedt op een aantrekkelijk rendement op de lange termijn. De waardeontwikkeling is over het algemeen stabiel en een directe vastgoedbelegging verschaft bovendien direct huurinkomsten.  De huurinkomsten zijn geïndexeerd en ook de beoogde waardeontwikkeling van het vastgoed biedt bescherming tegen inflatie.

  Het beleggen in garageboxen speelt in op de blijvende vraag naar kleinschalige opslag- en werkruimte. Feitelijk is dit een primaire behoefte van klein-zakelijk ondernemingen, waarvan het aanbod in de verstedelijking van Nederland (o.a. in nieuwe woonwijken) relatief beperkt is.

  De garageboxen vormen onroerend goed (appartementsrechten) waarvan het eigendom als registergoed wordt vastgelegd in het Kadaster. Net als bij een woning of een appartement. Een eigenaar kan volledig en zelf over zijn eigendom beschikken. Hij kan op elk gewenst moment tot de verkoop van een of meerdere garageboxen overgaan.

  Veel beleggers kopen meerdere garageboxen om op deze wijze invulling te geven aan een vastgoed beleggingsportefeuille. Door de lage aankoopprijzen is het relatief eenvoudig om spreiding te realiseren. Spreiding over huurders, (type) boxen en/of parken.

   

 • Eenvoudige exploitatie

  De exploitatie garageboxen heb je in eigen handen

  De exploitatie van garageboxen is relatief eenvoudig

  Als belegger heb je de exploitatie van garageboxen zelf in de hand. Je bepaalt zelf hoe deze plaatsvindt en of je bepaalde taken uitbesteed.

  Een eigenaar van een garagebox is lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het park. Deze VvE regelt zaken zoals het onderhoud en de verzekering van het park. De VvE wordt gevormd door de eigenaren (voor het grootste deel beleggers) en werkt in het belang van de eigenaren.

  Een belegger is volledig vrij om de verhuur zelf ter hand te nemen (bijv. via Marktplaats), om deze uit te besteden aan een makelaar of om gebruik te maken van diensten van GaragePark Nederland. Indien het bedrag van aankoop meer bedraagt dan € 150.000,-, dan heeft de belegger ook het eerste jaar een huurgarantie. Aan het verhuren van de boxen via GaragePark zijn dan geen kosten verbonden.

  Een aantal beleggers schakelt een verhuurbeheerder in om het administratief verhuurbeheer uit te voeren. U bent volledig vrij om dit al dan niet uit te besteden en, zo ja, aan wie. De administratief verhuurbeheerder vertegenwoordigt u bij het tot stand komen van de verhuurovereenkomst, stuurt de facturen uit naar de huurder en fungeert als contactpersoon voor de huurder. Anders dan bijv. bij een woon-appartement zijn er geen zaken als een inventaris of CV-ketel e.d. De interactie met een huurder is dus relatief beperkt.

  Vrijwel alle beleggers houden garageboxen belegging in privé aan. In principe wordt bij de aankoop van de garageboxen de BTW van de Belastingdienst teruggevraagd en dient er elk kwartaal een BTW- aangifte plaats te vinden. De meeste beleggers doen dit zelf, een aantal grote beleggers besteedt dit uit aan een administrateur of administratiekantoor.

Een aantrekkelijk rendement van 9%

Uw bruto aanvangsrendement bedraagt 9% per jaar. Met de indexatie van de huur kan uw rendement nog verder toenemen. Daarnaast heeft u als eigenaar ook uitzicht op het realiseren van de waardestijging van de garageboxen, die mede wordt bepaald door de inflatie.

Een aanvangsrendement van 9% (de aanvangshuur als percentage van de initiële investering) komt neer op een vastgoedbelegging van ca 11x de huur. Waarbij de kosten van exploitatie en onderhoud van de onderhoudsarme boxen relatief laag zijn.

Als u voor meer dan €150.000,- investeert, kunt u het eerste jaar bovendien profiteren van een jaar lang huurgarantie van GaragePark. Gezien de aankoopbedragen van de boxen kunt u ook relatief eenvoudig spreiding in uw beleggingsportefeuille realiseren.

Bij de exploitatie van garageboxen van GaragePark kunt u als particuliere belegger ook profiteren van BTW-aftrek. Bij de aankoop van uw boxen kunt u de BTW volledig terug vragen van de Belastingdienst. De waarde van de garageboxen valt binnen uw vermogen van Box III. De belasting is dus beperkt tot de vermogensrendementsheffing. De huurinkomsten en het realiseren van waardestijging (bij verkoop) zijn onbelast.

De boxen zijn uitstekend verhuurbaar en voorzien in een groeiende vraag naar kleinschalige opslag- en bedrijfsruimte

Vanaf 2007 heeft GaragePark al meer dan 42 garageparken gerealiseerd, waarvan het grootste deel is verkocht aan beleggers. Het GaragePark concept is succesvol en richt zich op de klein-zakelijke ondernemers (eenmanszaken, ZZP’ers, MKB-ondernemingen). Het betreft onder meer installateurs, schilders, onderhoudsbedrijven, webwinkels, DJ’s, autohobbyisten, foodtrucks, motoren opslag etc. De verdergaande urbanisatie in Nederland en het ontbreken van dergelijke ruimte in (nieuwe) stedelijke gebieden impliceert dat de vraag naar dergelijke ruimtes zich verder zal ontwikkelen.

De garageboxen zijn volwaardige opslag- en bedrijfsunits, gelegen op een beveiligd park met alle benodigde voorzieningen op goed gelegen locaties.

Het is zeer toegankelijke opslag waar ook gewerkt kan worden.

De parken zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk. Met de auto kom je makkelijk tot bij de box of (indien van toepassing) de lift. De boxen hebben een stroomvoorziening en verlichting, waardoor de box ook als werkruimte ingezet kan worden. Optioneel zijn o.a. klimaatbeheersing en een sectionale toegangsdeur.

De boxen en de parken zijn zeer goed beveiligd.

De onderheide boxen bestaan uit een sterke betonnen constructie met een stevige garagedeur. Elke box is voorzien van een alarm op de garagedeur en een alarm in de box. Elke box heeft ook een brandalarm. Het park is voorzien van een hoog hekwerk met stroomschokbeveiliging. Het park is in de avonduren goed verlicht. Er is 24 uur per dag camerabewaking die is aangesloten op een meldkamer. De beveiliging van de box heeft een BORG-2 certificaat, wat belangrijk is om spullen goed te kunnen verzekeren.

De parken bieden veel extra faciliteiten.

De VvE en de parkbeheerder zorgen voor het dagelijkse beheer en onderhoud.  Op het park is stromend water en een sanitaire voorziening. De parkbeheerder verzorgt ook de schoonmaak. De boxen hebben een eigen postbus en adres, waar ook een onderneming formeel kan worden ingeschreven. De aanwezigheid van veel ondernemers biedt ruime mogelijkheid voor netwerken en samenwerking.

De parken liggen op goed gelegen locaties.

De parken zijn gelegen op goed bereikbare bedrijfsterreinen, dichtbij belangrijke uitvalswegen en snelwegen. De parken bevinden zich in de nabijheid van woonkernen, waar de hurende ondernemers woonachtig zijn.

De huurcontracten – minimale huurtermijn 1 jaar met een opzegtermijn van 3 maanden – zijn relatief kortlopend en daarmee laagdrempelig, de huurders zitten niet direct aan een meerjarige overeenkomst vast. De vraag naar garageboxen is groeiende en de ruimtes zijn zeer multifunctioneel. Een belegger is dus niet afhankelijk van een specifiek type huurder. De ervaring leert dat de meeste huurcontracten verlengd worden.

Indien verkoop wordt beoogd, is een belegger niet beperkt tot de verkoop aan een andere belegger. Het verkoopaanbod van een gevestigd garagepark is over het algemeen beperkt, waarbij de interesse zeker ook van hurende ondernemers kan komen.

Een solide vastgoed belegging met de zekerheid van eigen onroerend goed

Vastgoed is een beleggingscategorie welke uitzicht biedt op een aantrekkelijk rendement op de lange termijn. De waardeontwikkeling is over het algemeen stabiel en een directe vastgoedbelegging verschaft bovendien direct huurinkomsten.  De huurinkomsten zijn geïndexeerd en ook de beoogde waardeontwikkeling van het vastgoed biedt bescherming tegen inflatie.

Het beleggen in garageboxen speelt in op de blijvende vraag naar kleinschalige opslag- en werkruimte. Feitelijk is dit een primaire behoefte van klein-zakelijk ondernemingen, waarvan het aanbod in de verstedelijking van Nederland (o.a. in nieuwe woonwijken) relatief beperkt is.

De garageboxen vormen onroerend goed (appartementsrechten) waarvan het eigendom als registergoed wordt vastgelegd in het Kadaster. Net als bij een woning of een appartement. Een eigenaar kan volledig en zelf over zijn eigendom beschikken. Hij kan op elk gewenst moment tot de verkoop van een of meerdere garageboxen overgaan.

Veel beleggers kopen meerdere garageboxen om op deze wijze invulling te geven aan een vastgoed beleggingsportefeuille. Door de lage aankoopprijzen is het relatief eenvoudig om spreiding te realiseren. Spreiding over huurders, (type) boxen en/of parken.

 

De exploitatie van garageboxen is relatief eenvoudig

Als belegger heb je de exploitatie van garageboxen zelf in de hand. Je bepaalt zelf hoe deze plaatsvindt en of je bepaalde taken uitbesteed.

Een eigenaar van een garagebox is lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het park. Deze VvE regelt zaken zoals het onderhoud en de verzekering van het park. De VvE wordt gevormd door de eigenaren (voor het grootste deel beleggers) en werkt in het belang van de eigenaren.

Een belegger is volledig vrij om de verhuur zelf ter hand te nemen (bijv. via Marktplaats), om deze uit te besteden aan een makelaar of om gebruik te maken van diensten van GaragePark Nederland. Indien het bedrag van aankoop meer bedraagt dan € 150.000,-, dan heeft de belegger ook het eerste jaar een huurgarantie. Aan het verhuren van de boxen via GaragePark zijn dan geen kosten verbonden.

Een aantal beleggers schakelt een verhuurbeheerder in om het administratief verhuurbeheer uit te voeren. U bent volledig vrij om dit al dan niet uit te besteden en, zo ja, aan wie. De administratief verhuurbeheerder vertegenwoordigt u bij het tot stand komen van de verhuurovereenkomst, stuurt de facturen uit naar de huurder en fungeert als contactpersoon voor de huurder. Anders dan bijv. bij een woon-appartement zijn er geen zaken als een inventaris of CV-ketel e.d. De interactie met een huurder is dus relatief beperkt.

Vrijwel alle beleggers houden garageboxen belegging in privé aan. In principe wordt bij de aankoop van de garageboxen de BTW van de Belastingdienst teruggevraagd en dient er elk kwartaal een BTW- aangifte plaats te vinden. De meeste beleggers doen dit zelf, een aantal grote beleggers besteedt dit uit aan een administrateur of administratiekantoor.

Download de gratis informatiebrochure

Beleggen GaragePark
 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ontdek de nieuwste beleggingskansen

 • Zijaanzicht - GP Malden de Hoge Brug

  GaragePark Malden

  Verwachte oplevering: Q4 2022

  GaragePark versterkt zijn positie in en rondom Nijmegen! In Malden, ten zuiden van Nijmegen, heeft GaragePark een unieke kans gekregen om een tweede vestiging te realiseren rondom de grootste stad van Gelderland. GaragePark Malden-Nijmegen wordt gebouwd op bedrijventerrein De Hoge Brug, op een steenworp afstand van Nijmegen. De locatie ligt zeer dichtbij snelweg A73 en de S-wegen S100 en S105 naar Nijmegen. De bereikbaarheid is dan ook uitstekend. Op GaragePark Malden worden 64 boxen gebouwd en 8 parkeerplaatsen. Nijmegen mag zich met recht de grootste stad van Gelderland noemen, met ca 180.000 inwoners. Het is ook een snelgroeiende stad. Een tweede locatie is dan ook zeer welkom. GaragePark Nijmegen bevindt zich ten westen van het centrum. De verzorgingsgebieden van beide parken overlappen elkaar niet. Beide parken profiteren wel van de synergie in marketingactiviteiten gericht op het grotere gebied van Nijmegen e.o. en de opbouw van de naamsbekendheid.
  100% van de boxen is verkocht
 • GaragePark Terneuzen

  Verwachte oplevering: Q3 2022

  GaragePark Terneuzen wordt gebouwd aan het Modempark op het gelijknamige bedrijventerrein Handelspoort, nabij Terneuzen. Op GaragePark Terneuzen worden 74 garageboxen gebouwd. De locatie is uitstekend bereikbaar vanaf o.a. de provinciale wegen N270 en de N61, waardoor iedere bestemming in de regio moeiteloos bereikbaar is. Ook de N61 ligt vlakbij, waardoor het park vanuit België gemakkelijk te bereiken is. In en rond Terneuzen is het concept van GaragePark (garageboxen als opslag- en werkruimte) niet aanwezig. En dat terwijl er een grote en nog steeds groeiende behoefte is aan 'kleine' bedrijfsruimtes in deze regio. Ons marktonderzoek wijst uit dat op 10 minuten afstand (rijdend) van de locatie 56.556 mensen bereikt kunnen worden waarvan maar liefst 2884 relevante ZZP'ers! De uitstekende ligging van de Gemeente Terneuzen en het park, de arbeidsethos en ondernemersgeest die er heerst in deze regio, de Belgische markt binnen handbereik en het lage aanbod aan kleinschalige bedrijfsruimtes, zijn zeer sterke ingrediënten voor een succesvol GaragePark in Terneuzen.
  100% van de boxen is verkocht
 • GaragePark Venlo

  GaragePark Venlo

  Verwachte oplevering: Q2/Q3 kwartaal 2022

  Het is zover! GaragePark zet voet aan grond in de provincie Limburg! In Venlo, na Schiphol en Rotterdam de derde logistieke hotspot van Nederland. GaragePark Venlo krijgt de beschikking over 116 garageboxen van 18m2 tot 24m2 op de begane grond en eerste etage. Venlo is met ongeveer 102.000 inwoners de grootste gemeente in Noord-Limburg. De gemeente omvat meerdere stadsdelen, zoals in het westen Blerick, in het zuiden Tegelen en Belfeld en in het noorden de dorpen Grubbenvorst, Lomm en Velden. Hierdoor reikt het verzorgingsgebied verder dan alleen Venlo. GaragePark Venlo wordt gebouwd aan De Sondert op bedrijventerrein Ubroek. De locatie ligt op vijf autominuten van het centrum van Venlo en kent een prima bereikbaarheid. De oprit van de autosnelweg A73 (richting Nijmegen en Roermond) bevindt zich op ca. 2,5 km, van waaruit er aansluiting is op de A67 (richting Duisburg en Eindhoven) en het Duitse wegennet. Op GaragePark Venlo worden 116 boxen gebouwd. De boxen hebben een oppervlakte van 18m2 t/m 24m2 en zijn bijzonder geschikt als opslag- en werkruimte. De boxen zijn uiteraard 24/7 toegankelijk en zeer goed beveiligd (BORG-2). Ook parkfaciliteiten zoals een sanitaire voorziening en postbus per garagebox ontbreken niet.
  95% van de boxen is verkocht