Garagebox kopen - Garagepark

Al 14,5 jaar marktleider in een groeiende beleggingscategorie

Met een bruto aanvangsrendement van 8%

Begin 2022 zijn er meer dan 43 garageparken gerealiseerd volgens een concept dat aantoonbaar voorziet in de brede en groeiende behoefte van kleinschalige opslag- en bedrijfsruimtes. Ideaal voor eenmanszaken, ZZP’ers en allerhande MKB-bedrijven. GaragePark heeft het concept uitgedacht, uitgewerkt en is succesvol in het realiseren van garageparken. GaragePark is marktleider in dit groeiende vastgoedsegment. Een aantal succesfactoren hierbij zijn o.a. de realisatiekracht van nieuwe locaties, de naamsbekendheid van GaragePark en het blijvend servicen van beleggers.

Ontdek de beleggingskansen
 • Aantrekkelijk rendement

  Een bruto aanvangsrendement van 8%

  Een aantrekkelijk rendement van 8%

  Uw bruto aanvangsrendement bedraagt 8% per jaar. Met de indexatie van de huur kan uw rendement nog verder toenemen. Daarnaast heeft u als eigenaar ook uitzicht op het realiseren van de waardestijging van de garageboxen, die mede wordt bepaald door de inflatie.

  Een aanvangsrendement van 8% (de aanvangshuur als percentage van de initiële investering) komt neer op een vastgoedbelegging van ca 11x de huur. Waarbij de kosten van exploitatie en onderhoud van de onderhoudsarme boxen relatief laag zijn.

  Als u voor meer dan €150.000,- investeert, kunt u het eerste jaar bovendien profiteren van een jaar lang huurgarantie van GaragePark. Gezien de aankoopbedragen van de boxen kunt u ook relatief eenvoudig spreiding in uw beleggingsportefeuille realiseren.

  Bij de exploitatie van garageboxen van GaragePark kunt u als particuliere belegger ook profiteren van BTW-aftrek. Bij de aankoop van uw boxen kunt u de BTW volledig terug vragen van de Belastingdienst. De waarde van de garageboxen valt binnen uw vermogen van Box III. De belasting is dus beperkt tot de vermogensrendementsheffing. De huurinkomsten en het realiseren van waardestijging (bij verkoop) zijn onbelast.

 • Uitstekende verhuurbaarheid

  De vraag naar kleinschalige opslag- en bedrijfsruimte is groot

  De boxen zijn uitstekend verhuurbaar en voorzien in een groeiende vraag naar kleinschalige opslag- en bedrijfsruimte

  Vanaf 2007 heeft GaragePark al meer dan 43 garageparken gerealiseerd, waarvan het grootste deel is verkocht aan beleggers. Het GaragePark concept is succesvol en richt zich op de klein-zakelijke ondernemers (eenmanszaken, ZZP’ers, MKB-ondernemingen). Het betreft onder meer installateurs, schilders, onderhoudsbedrijven, webwinkels, DJ’s, autohobbyisten, foodtrucks, motoren opslag etc. De verdergaande urbanisatie in Nederland en het ontbreken van dergelijke ruimte in (nieuwe) stedelijke gebieden impliceert dat de vraag naar dergelijke ruimtes zich verder zal ontwikkelen.

  De garageboxen zijn volwaardige opslag- en bedrijfsunits, gelegen op een beveiligd park met alle benodigde voorzieningen op goed gelegen locaties.

  Het is zeer toegankelijke opslag waar ook gewerkt kan worden.

  De parken zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk. Met de auto kom je makkelijk tot bij de box of (indien van toepassing) de lift. De boxen hebben een stroomvoorziening en verlichting, waardoor de box ook als werkruimte ingezet kan worden. Optioneel zijn o.a. klimaatbeheersing en een sectionale toegangsdeur.

  De boxen en de parken zijn zeer goed beveiligd.

  De onderheide boxen bestaan uit een sterke betonnen constructie met een stevige garagedeur. Elke box is voorzien van een alarm op de garagedeur en een alarm in de box. Elke box heeft ook een brandalarm. Het park is voorzien van een hoog hekwerk met stroomschokbeveiliging. Het park is in de avonduren goed verlicht. Er is 24 uur per dag camerabewaking die is aangesloten op een meldkamer. De beveiliging van de box heeft een BORG-2 certificaat, wat belangrijk is om spullen goed te kunnen verzekeren.

  De parken bieden veel extra faciliteiten.

  De VvE en de parkbeheerder zorgen voor het dagelijkse beheer en onderhoud.  Op het park is stromend water en een sanitaire voorziening. De parkbeheerder verzorgt ook de schoonmaak. De boxen hebben een eigen postbus en adres, waar ook een onderneming formeel kan worden ingeschreven. De aanwezigheid van veel ondernemers biedt ruime mogelijkheid voor netwerken en samenwerking.

  De parken liggen op goed gelegen locaties.

  De parken zijn gelegen op goed bereikbare bedrijfsterreinen, dichtbij belangrijke uitvalswegen en snelwegen. De parken bevinden zich in de nabijheid van woonkernen, waar de hurende ondernemers woonachtig zijn.

  De huurcontracten – minimale huurtermijn 1 jaar met een opzegtermijn van 3 maanden – zijn relatief kortlopend en daarmee laagdrempelig, de huurders zitten niet direct aan een meerjarige overeenkomst vast. De vraag naar garageboxen is groeiende en de ruimtes zijn zeer multifunctioneel. Een belegger is dus niet afhankelijk van een specifiek type huurder. De ervaring leert dat de meeste huurcontracten verlengd worden.

  Indien verkoop wordt beoogd, is een belegger niet beperkt tot de verkoop aan een andere belegger. Het verkoopaanbod van een gevestigd garagepark is over het algemeen beperkt, waarbij de interesse zeker ook van hurende ondernemers kan komen.

 • Een solide belegging

  Met de zekerheid van eigen onroerend goed

  Een solide vastgoed belegging met de zekerheid van eigen onroerend goed

  Vastgoed is een beleggingscategorie welke uitzicht biedt op een aantrekkelijk rendement op de lange termijn. De waardeontwikkeling is over het algemeen stabiel en een directe vastgoedbelegging verschaft bovendien direct huurinkomsten.  De huurinkomsten zijn geïndexeerd en ook de beoogde waardeontwikkeling van het vastgoed biedt bescherming tegen inflatie.

  Het beleggen in garageboxen speelt in op de blijvende vraag naar kleinschalige opslag- en werkruimte. Feitelijk is dit een primaire behoefte van klein-zakelijk ondernemingen, waarvan het aanbod in de verstedelijking van Nederland (o.a. in nieuwe woonwijken) relatief beperkt is.

  De garageboxen vormen onroerend goed (appartementsrechten) waarvan het eigendom als registergoed wordt vastgelegd in het Kadaster. Net als bij een woning of een appartement. Een eigenaar kan volledig en zelf over zijn eigendom beschikken. Hij kan op elk gewenst moment tot de verkoop van een of meerdere garageboxen overgaan.

  Veel beleggers kopen meerdere garageboxen om op deze wijze invulling te geven aan een vastgoed beleggingsportefeuille. Door de lage aankoopprijzen is het relatief eenvoudig om spreiding te realiseren. Spreiding over huurders, (type) boxen en/of parken.

   

 • Eenvoudige exploitatie

  De exploitatie garageboxen heb je in eigen handen

  De exploitatie van garageboxen is relatief eenvoudig

  Als belegger heb je de exploitatie van garageboxen zelf in de hand. Je bepaalt zelf hoe deze plaatsvindt en of je bepaalde taken uitbesteed.

  Een eigenaar van een garagebox is lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het park. Deze VvE regelt zaken zoals het onderhoud en de verzekering van het park. De VvE wordt gevormd door de eigenaren (voor het grootste deel beleggers) en werkt in het belang van de eigenaren.

  Een belegger is volledig vrij om de verhuur zelf ter hand te nemen (bijv. via Marktplaats), om deze uit te besteden aan een makelaar of om gebruik te maken van diensten van GaragePark Nederland. Indien het bedrag van aankoop meer bedraagt dan € 150.000,-, dan heeft de belegger ook het eerste jaar een huurgarantie. Aan het verhuren van de boxen via GaragePark zijn dan geen kosten verbonden.

  Een aantal beleggers schakelt een verhuurbeheerder in om het administratief verhuurbeheer uit te voeren. U bent volledig vrij om dit al dan niet uit te besteden en, zo ja, aan wie. De administratief verhuurbeheerder vertegenwoordigt u bij het tot stand komen van de verhuurovereenkomst, stuurt de facturen uit naar de huurder en fungeert als contactpersoon voor de huurder. Anders dan bijv. bij een woon-appartement zijn er geen zaken als een inventaris of CV-ketel e.d. De interactie met een huurder is dus relatief beperkt.

  Vrijwel alle beleggers houden garageboxen belegging in privé aan. In principe wordt bij de aankoop van de garageboxen de BTW van de Belastingdienst teruggevraagd en dient er elk kwartaal een BTW- aangifte plaats te vinden. De meeste beleggers doen dit zelf, een aantal grote beleggers besteedt dit uit aan een administrateur of administratiekantoor.

Een aantrekkelijk rendement van 8%

Uw bruto aanvangsrendement bedraagt 8% per jaar. Met de indexatie van de huur kan uw rendement nog verder toenemen. Daarnaast heeft u als eigenaar ook uitzicht op het realiseren van de waardestijging van de garageboxen, die mede wordt bepaald door de inflatie.

Een aanvangsrendement van 8% (de aanvangshuur als percentage van de initiële investering) komt neer op een vastgoedbelegging van ca 11x de huur. Waarbij de kosten van exploitatie en onderhoud van de onderhoudsarme boxen relatief laag zijn.

Als u voor meer dan €150.000,- investeert, kunt u het eerste jaar bovendien profiteren van een jaar lang huurgarantie van GaragePark. Gezien de aankoopbedragen van de boxen kunt u ook relatief eenvoudig spreiding in uw beleggingsportefeuille realiseren.

Bij de exploitatie van garageboxen van GaragePark kunt u als particuliere belegger ook profiteren van BTW-aftrek. Bij de aankoop van uw boxen kunt u de BTW volledig terug vragen van de Belastingdienst. De waarde van de garageboxen valt binnen uw vermogen van Box III. De belasting is dus beperkt tot de vermogensrendementsheffing. De huurinkomsten en het realiseren van waardestijging (bij verkoop) zijn onbelast.

De boxen zijn uitstekend verhuurbaar en voorzien in een groeiende vraag naar kleinschalige opslag- en bedrijfsruimte

Vanaf 2007 heeft GaragePark al meer dan 43 garageparken gerealiseerd, waarvan het grootste deel is verkocht aan beleggers. Het GaragePark concept is succesvol en richt zich op de klein-zakelijke ondernemers (eenmanszaken, ZZP’ers, MKB-ondernemingen). Het betreft onder meer installateurs, schilders, onderhoudsbedrijven, webwinkels, DJ’s, autohobbyisten, foodtrucks, motoren opslag etc. De verdergaande urbanisatie in Nederland en het ontbreken van dergelijke ruimte in (nieuwe) stedelijke gebieden impliceert dat de vraag naar dergelijke ruimtes zich verder zal ontwikkelen.

De garageboxen zijn volwaardige opslag- en bedrijfsunits, gelegen op een beveiligd park met alle benodigde voorzieningen op goed gelegen locaties.

Het is zeer toegankelijke opslag waar ook gewerkt kan worden.

De parken zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk. Met de auto kom je makkelijk tot bij de box of (indien van toepassing) de lift. De boxen hebben een stroomvoorziening en verlichting, waardoor de box ook als werkruimte ingezet kan worden. Optioneel zijn o.a. klimaatbeheersing en een sectionale toegangsdeur.

De boxen en de parken zijn zeer goed beveiligd.

De onderheide boxen bestaan uit een sterke betonnen constructie met een stevige garagedeur. Elke box is voorzien van een alarm op de garagedeur en een alarm in de box. Elke box heeft ook een brandalarm. Het park is voorzien van een hoog hekwerk met stroomschokbeveiliging. Het park is in de avonduren goed verlicht. Er is 24 uur per dag camerabewaking die is aangesloten op een meldkamer. De beveiliging van de box heeft een BORG-2 certificaat, wat belangrijk is om spullen goed te kunnen verzekeren.

De parken bieden veel extra faciliteiten.

De VvE en de parkbeheerder zorgen voor het dagelijkse beheer en onderhoud.  Op het park is stromend water en een sanitaire voorziening. De parkbeheerder verzorgt ook de schoonmaak. De boxen hebben een eigen postbus en adres, waar ook een onderneming formeel kan worden ingeschreven. De aanwezigheid van veel ondernemers biedt ruime mogelijkheid voor netwerken en samenwerking.

De parken liggen op goed gelegen locaties.

De parken zijn gelegen op goed bereikbare bedrijfsterreinen, dichtbij belangrijke uitvalswegen en snelwegen. De parken bevinden zich in de nabijheid van woonkernen, waar de hurende ondernemers woonachtig zijn.

De huurcontracten – minimale huurtermijn 1 jaar met een opzegtermijn van 3 maanden – zijn relatief kortlopend en daarmee laagdrempelig, de huurders zitten niet direct aan een meerjarige overeenkomst vast. De vraag naar garageboxen is groeiende en de ruimtes zijn zeer multifunctioneel. Een belegger is dus niet afhankelijk van een specifiek type huurder. De ervaring leert dat de meeste huurcontracten verlengd worden.

Indien verkoop wordt beoogd, is een belegger niet beperkt tot de verkoop aan een andere belegger. Het verkoopaanbod van een gevestigd garagepark is over het algemeen beperkt, waarbij de interesse zeker ook van hurende ondernemers kan komen.

Een solide vastgoed belegging met de zekerheid van eigen onroerend goed

Vastgoed is een beleggingscategorie welke uitzicht biedt op een aantrekkelijk rendement op de lange termijn. De waardeontwikkeling is over het algemeen stabiel en een directe vastgoedbelegging verschaft bovendien direct huurinkomsten.  De huurinkomsten zijn geïndexeerd en ook de beoogde waardeontwikkeling van het vastgoed biedt bescherming tegen inflatie.

Het beleggen in garageboxen speelt in op de blijvende vraag naar kleinschalige opslag- en werkruimte. Feitelijk is dit een primaire behoefte van klein-zakelijk ondernemingen, waarvan het aanbod in de verstedelijking van Nederland (o.a. in nieuwe woonwijken) relatief beperkt is.

De garageboxen vormen onroerend goed (appartementsrechten) waarvan het eigendom als registergoed wordt vastgelegd in het Kadaster. Net als bij een woning of een appartement. Een eigenaar kan volledig en zelf over zijn eigendom beschikken. Hij kan op elk gewenst moment tot de verkoop van een of meerdere garageboxen overgaan.

Veel beleggers kopen meerdere garageboxen om op deze wijze invulling te geven aan een vastgoed beleggingsportefeuille. Door de lage aankoopprijzen is het relatief eenvoudig om spreiding te realiseren. Spreiding over huurders, (type) boxen en/of parken.

 

De exploitatie van garageboxen is relatief eenvoudig

Als belegger heb je de exploitatie van garageboxen zelf in de hand. Je bepaalt zelf hoe deze plaatsvindt en of je bepaalde taken uitbesteed.

Een eigenaar van een garagebox is lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het park. Deze VvE regelt zaken zoals het onderhoud en de verzekering van het park. De VvE wordt gevormd door de eigenaren (voor het grootste deel beleggers) en werkt in het belang van de eigenaren.

Een belegger is volledig vrij om de verhuur zelf ter hand te nemen (bijv. via Marktplaats), om deze uit te besteden aan een makelaar of om gebruik te maken van diensten van GaragePark Nederland. Indien het bedrag van aankoop meer bedraagt dan € 150.000,-, dan heeft de belegger ook het eerste jaar een huurgarantie. Aan het verhuren van de boxen via GaragePark zijn dan geen kosten verbonden.

Een aantal beleggers schakelt een verhuurbeheerder in om het administratief verhuurbeheer uit te voeren. U bent volledig vrij om dit al dan niet uit te besteden en, zo ja, aan wie. De administratief verhuurbeheerder vertegenwoordigt u bij het tot stand komen van de verhuurovereenkomst, stuurt de facturen uit naar de huurder en fungeert als contactpersoon voor de huurder. Anders dan bijv. bij een woon-appartement zijn er geen zaken als een inventaris of CV-ketel e.d. De interactie met een huurder is dus relatief beperkt.

Vrijwel alle beleggers houden garageboxen belegging in privé aan. In principe wordt bij de aankoop van de garageboxen de BTW van de Belastingdienst teruggevraagd en dient er elk kwartaal een BTW- aangifte plaats te vinden. De meeste beleggers doen dit zelf, een aantal grote beleggers besteedt dit uit aan een administrateur of administratiekantoor.

Download de gratis informatiebrochure

 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Beleggen GaragePark

Ontdek de nieuwste beleggingskansen

 • GaragePark Wageningen

  Verwachte oplevering: 1e kwartaal 2023

  Net op de valreep van het nieuwe jaar versterken wij onze positie in Gelderland met een vestiging in Wageningen! Het park krijgt de beschikking over 78 garageboxen in twee verschillende formaten op de begane grond en eerste etage. Wageningen is natuurlijk vooral bekend van de Wageningse Universiteit. Mede om die reden zijn er veel start ups en kleinschalige ondernemingen gevestigd; er heerst een sterke ondernemersgeest. De zeer gunstige ligging in Nederland draagt daar aan bij. GaragePark Wageningen is al de 5e uitbreiding in Gelderland en profiteert om die reden van de synergie in marketingactiviteiten gericht op en rondom de vijf GaragePark locaties in deze provincie. GaragePark Wageningen wordt gebouwd op bedrijventerrein Nudepark, dichtbij Nude, een van de grotere woonkernen van Wageningen. De locatie ligt tevens op een steenworp afstand van de N225, de belangrijkste provinciale weg van Wageningen die leidt naar snelwegen A12 (richting Veenendaal en Arnhem, A15 (richting Tiel) en A50 (richting Apeldoorn en Nijmegen). Belangrijk voordeel van de locatie is dat er ook inwoners van Rhenen, Renkum en Bennekom bereikt worden. Binnen 10 minuten van de locatie wonen er ca 60.000 mensen en zijn er meer dan 3.000 bedrijven gevestigd.
  100% van de boxen is verkocht