Moet ik nog een jaarverslag maken of andere zaken bij de Belastingdienst aanleveren?

Nee. U hoeft alleen over elk kalenderkwartaal een BTW-aangifte te doen. En bij de jaarlijkse Inkomstenbelasting de WOZ-waarde van uw garageboxen mee te nemen in Box III.