Wat houdt de aankoop van een garagebox precies in?

U gaat over tot de aankoop van een bedrijfsunit (een zogenaamde garagebox) gelegen op een GaragePark. Een GaragePark is een complex met bedrijfsunits bestemd voor op- en of overslag, stalling en daaraan ondergeschikte productiefaciliteiten ten behoeve van het bewerken en/of verwerken van goederen.

U koopt hierbij een appartementsrecht op een GaragePark, waarmee u eigenaar wordt van een aandeel in het eigendom van de grond en de gebouwen met het exclusieve gebruiksrecht van uw bedrijfsunit.