Wat is een koop-/aannemingsovereenkomst?

Als u een garagebox koopt, worden de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd in een overeenkomst, de koop-/aannemingsovereenkomst. De koop-/aannemingsovereenkomst is enkel van toepassing als het park nog niet is opgeleverd. Als het park is opgeleverd spreken we van een koopovereenkomst.In deze overeenkomst zijn zaken geregeld die op de koop van de grond en op de bouw van de garagebox betrekking hebben.