Nieuws  /  11 november 2019

Kabinetsplannen woningmarkt

Kabinetsplannen - GaragePark

Naast het voorstel m.b.t. vermogensrendementsheffing zijn er bestaande en voorgenomen maatregelen van de overheid m.b.t. de particuliere verhuur van woningen. Deze maatregelen treffen met name de verhuurders van woningen. Naar verwachting zullen de maatregelen een negatieve invloed hebben op het rendement en de waardeontwikkeling van woningen die als belegging worden aangehouden.

Vastgoedbelang zette de bestaande en voorgenomen maatregelen voor de huurwoningmarkt op een rij:

 • WOZ-cap
  Beperking van het aandeel dat de WOZ-waarde uit maakt voor het bepalen van de maximale huur tot een derde
 • Aanpassing box 3
  Aanpassing vermogensrendementsheffing in box 3 die met name kleine vastgoedbeleggers hard raakt
 • Noodknop middenhuur
  Instrument voor gemeenten waarmee de vrije huursector wordt gereguleerd door maximale huurprijzen op basis van de WOZ-waarde van een woning
 • Zelfbewoningsplicht
  Het kabinet gaat onderzoeken of gemeenten de mogelijkheid kunnen krijgen om kopers te verplichten zelf in de woning te gaan wonen
  Differentiatie overdrachtsbelasting
  Het kabinet onderzoekt of het starters op de koopwoningmarkt kan vrijstellen van overdrachtsbelasting. Beleggers zouden dan juist een hogere overdrachtsbelasting van 6 procent moeten betalen
 • Verhuurderheffing
  Particuliere verhuurders betalen sinds 2014 een verhuurderheffing over huurwoningen met een huur tot 720 euro. Deze bedraagt al snel anderhalve maand huur of meer. Momenteel betalen verhuurders met meer dan vijftig woningen deze belasting.

Beperking LTV beleggingshypotheken
Verkennen van een grens op de loan-to-value ratio van buy-to-let hypotheken en een andere wijze van het belasten van huurinkomsten.