Nieuws  /  27 juni 2022

Waarom bedrijventerreinen meer aandacht van gemeenten verdienen

Bedrijventerreinen vormen de kraamkamer van het Nederlandse bedrijfsleven. Desondanks heeft de lokale politiek amper aandacht voor deze plek waar ondernemend Nederland nog steeds samenkomt en -optrekt. Doodzonde én gevaarlijk voor het ondernemings- en vestigingsklimaat van veel gemeenten.

‘Stiefkind van de ruimtelijke ordening’: zo omschrijft Fontys de status van het Nederlandse bedrijventerrein binnen de lokale politiek. Een pijnlijke constatering, geformuleerd en beargumenteerd in een lijvig onderzoek van de hogeschool zelf.

Gebaseerd op één van de meest opvallende onderzoeksresultaten: dat in de 501 lokale verkiezingsprogramma van de 44 grootste gemeenten, het bedrijventerrein in 37% van de gevallen totaal niet wordt genoemd, of in 54% van de programma’s slechts één keer.

Een visie op de ontwikkeling van bedrijventerreinen binnen de gemeentegrenzen ontbreekt dus grotendeels. Toch zorgen deze locaties voor gemiddeld 30% van de lokale werkgelegenheid, stelt hetzelfde onderzoek.

Belang van visie op het bedrijventerrein
Werkgelegenheid is niet het enige belang dat komt kijken bij een toekomstvisie van het bedrijventerrein. Deze bedrijfslocaties spelen namelijk óók een cruciale rol in de energietransitie, concludeert internationaal adviesbureau Buck Consultants International in een uitgebreid rapport. Immers: naar schatting vindt zo’n zestig procent van het energieverbruik van de Nederlandse economie plaats op deze bedrijventerreinen. Een visie op dit vraagstuk lijkt eveneens te ontbreken.

Het bedrijventerrein vertegenwoordigt dus een belangrijk potentieel, in termen van onder meer werkgelegenheid en verduurzaming. Zaken die op hun beurt weer representatief zijn voor een toekomstbestendig en gezond lokaal vestigings- en ondernemersklimaat.

En precies dát, het ontwikkelen van een aantrekkelijk klimaat voor ondernemers om zich binnen jouw gemeentegrenzen te vestigen, holt hard achteruit wanneer het bedrijventerrein aan zijn lot over wordt gelaten.

Gevaren bij een afbrokkelend lokaal ondernemersklimaat
Blijft het industrieterrein het ondergeschoven kindje binnen de lokale politiek en riskeer je daarmee als gemeente het feit dat je minder aantrekkelijk wordt voor ondernemers? Dan loop je op termijn vier grote risico’s. Bestaande bedrijven gaan vroeg of laat je gemeente verlaten, omdat ze amper doorgroeimogelijkheden zien. Daardoor moeten medewerkers weer verder reizen om op hun werk te komen. Daarnaast zullen nieuwe bedrijven zich bij gebrek aan aantrekkelijke opties niet binnen jouw gemeentegrenzen vestigen, waardoor in woonwijken noodgedwongen wonen en werken naast elkaar blijft bestaan.

Laat het bedrijventerrein weer floreren
Maak je van het bedrijventerrein weer een aantrekkelijke plek voor lokale en startende ondernemers, van de zzp’er en het kleinbedrijf tot aan het grotere midden- en kleinbedrijf (mkb)? Dan stimuleer je ondernemerschap en faciliteer je het lokale bedrijfsleven om verder te groeien en te bloeien. Zo houd je als gemeente de werkgelegenheid en ondernemersgeest vast én maakt het bedrijfsleven een verdere stap in de energietransitie.

GaragePark Nederland heeft een sterke groeiambitie en is voortdurend op zoek naar geschikte bedrijfskavels door heel Nederland. Heeft u wellicht een interessant bedrijfskavel voor GaragePark of kunt u ons een gouden tip geven? Wij komen graag in contact. Klik op de button hieronder.

GaragePark zoekt grondposities