Nieuws  /  3 november 2019

De 7 grootste voordelen van het beleggen in garageboxen van GaragePark

Het beleggen in garageboxen is een beleggingscategorie die de laatste jaren sterk in opkomst is. Zelfs tijdens de crisisjaren was er sprake van flinke groei en hebben de beleggers aantrekkelijke rendementen gerealiseerd. De bekendheid neemt dus toe en zo ook de ervaringen van de beleggers die al van hun belegging profiteren. Wat zijn nu de 7 belangrijkste voordelen van beleggen in garageboxen van GaragePark?

1. Het rendement

De garageboxen zijn aantrekkelijk geprijsd en hebben goed doordachte huurprijzen. GaragePark biedt een bruto aanvangsrendement van ca. 8%! Middels de indexatieclausule in de huurovereenkomsten kan het rendement in de loop der jaren zelfs verder toenemen.

2. De zekerheid

Garageboxen zijn onroerend goed die bij aankoop rechtstreeks op eigen naam komen en worden vastgelegd in het Kadaster. U heeft dus de zekerheid van eigen onroerend goed. Hierdoor kunt u op ieder moment besluiten tot verkoop over te gaan. Doordat onderhoud goed is geregeld in de VvE, behouden de boxen hun waarde. Door een toenemende vraag naar ruimte, is de vraag naar garagebox groot en groeide. Een solide vastgoedbelegging in een groeiende markt dus! De parken van GaragePark zijn gerealiseerd met verkoopbaarheid (eigenaar-gebruikers) en verhuurbaarheid (huurders) als uitgangspunt. Dit betekent dat de ligging, omvang, opzet en regionale naamsbekendheid optimaal zijn.

3. Een nieuwe aantrekkelijke vastgoedcategorie

Beleggen in garageboxen neemt een prominente plek in binnen het vastgoedsegment. Er is veel en blijvende vraag naar goed beveiligde opslagmogelijkheden die zowel voor zakelijke doeleinden (zelfstandigen, ZZP’ers, webwinkels, etc) als particulieren (auto’s, motoren, opslag etc). Een nieuw en goed onderhouden GaragePark speelt optimaal in op deze vraag. Het risico van economische veroudering is zeer klein; het park en de garageboxen zijn onderhoudsarm. Het parkbeheer is in handen van de Vereniging van Eigenaren, wiens activiteiten volledig gericht zijn op de belangen van de eigenaren.

4. Spreiding

Of het nu om een bedrag gaat van minder dan € 150.000,- of ettelijke tonnen, door de relatief lage prijs van een garagebox, is het instapbedrag laag en is het eenvoudig om in meerdere boxen te investeren. Zo is het eenvoudig om spreiding te realiseren. Met meerdere en verschillende huurders wordt het risico gespreid. En als extra laag is het uiteraard mogelijk om in garageboxen op verschillende parken te investeren. Zo is ook regionale c.q. landelijke spreiding te realiseren. In combinatie met de eerder omschreven aantrekkelijkheid van deze vastgoedcategorie en de zekerheid van garageboxen op eigen naam, is spreiding realiseren eenvoudig.

5. Betrouwbare partner

GaragePark heeft inmiddels al 52 locaties en heeft zich bewezen als betrouwbare vastgoedpartner met een uitstekend trackrecord. GaragePark is marktleider in dit segment in Nederland. GaragePark heeft de kennis en ervaring om de juiste locaties te vinden en op deskundige wijze projectontwikkeling uit te voeren. En de gerealiseerde parken zijn volledig verkocht, deels in eigendom en gebruik door eigenaar-gebruikers. En deels in eigendom van beleggers en goed verhuurd. En in het aankooptraject is ook de zekerheid van de belegger geborgd; na de aanbetaling of waarborgsom, vindt bij de eerste termijnbetaling direct overdracht van de grond plaats. De garagebox in aanbouw staat dus van meet af aan op naam van de belegger.

6.Weinig onderhoud en geen economische veroudering

Anders dan de meeste andere vastgoedbeleggingen zijn garageboxen onderhoudsarm. Door de opzet en uitvoering hoeft er weinig onderhoud plaats te vinden. De garageboxen zijn onderhoudsarm, de wanden en het dak zijn van beton en de garagedeur is van goede kwaliteit. Ook de overige voorzieningen (omheining, beveiliging, toiletgroep) zijn eenvoudig te onderhouden en vragen weinig investeringen. Het onderhoud wordt bovendien in het belang van de eigenaren geregeld door de Vereniging van Eigenaren, er is dus weinig zorg en werk. Bovendien voorziet deze opzet blijvend in de behoefte aan goed toegankelijke en veilige opslag. Anders dan bij woningen en vakantiewoningen (waar meer onderhoud nodig is en de aankleding en het interieur verouderd) is er geen economische veroudering. Het voordeel ten opzichte van kantoren is ook groot, kantoren zijn zeer gevoelig gebleken voor economische ontwikkelingen en wijzigingen in de vraag naar kantoorruimte.

7. De garageparken zijn zeer compleet

Het GaragePark concept is uniek doordat de parken van GaragePark zeer compleet zijn uitgevoerd. Alle garageboxen beschikken over een eigen postadres (met eigen postbus) , dat ook als formeel vestigingsadres voor een onderneming bij de Kamer van Koophandel kan worden gebruikt. De beveiliging is zeer uitgebreid; alle garageboxen zijn aangesloten op een alarminstallatie en er is 24 uur per dag en 7 dagen per week cameratoezicht. Uiteraard is het park ook 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk voor alle gebruikers en huurders. De doeleinden van de garageboxen zijn oneindig en de verscheidenheid van bedrijven is groot. De garageboxen kunnen niet alleen worden gebruikt voor opslag, maar ook voor allerlei werkzaamheden. Op het garagepark zijn daarom ook sanitaire voorzieningen.

Zoals u hebt kunnen lezen is het beleggen in garageboxen bij GaragePark de uitgelezen kans op een solide belegging met 8% rendement en een relatief laag risico. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via 085 – 20 83 162. Uiteraard kunt u ook onze beleggersbrochure downloaden!