Nieuws  /  10 juli 2020

Garageboxen, de nieuwe groeimarkt

Garageparken met garageboxen vormen een snelgroeiend onderdeel binnen de breed geschakeerde beleggingsmarkt. Een nieuw vastgoedsegment waar u op makkelijke wijze in kunt beleggen. Met een aantrekkelijk rendement, de zekerheid van vastgoed en een eenvoudige exploitatie.

In Nederland is er een grote behoefte aan opslagruimte voor klein zakelijk ondernemers. Zij willen hun voorraden, materialen en gereedschappen 24/7 toegankelijk en veilig kunnen opslaan. Dit zijn ZZP’ers, maar ook bedrijven met meerdere werknemers.

Waar kunnen we het aanbod van GaragePark voor de huurders plaatsen
Het aanbod van GaragePark voorziet dus in een duidelijk afgebakende behoefte van een grote doelgroep. Een nieuw vastgoedsegment. Vastgoed dat al jarenlang aantoonbaar in een zakelijke behoefte voorziet. En waar GaragePark met o.a. de toegankelijkheid, faciliteiten en veiligheid er een toekomstvast concept van heeft gemaakt. Getuige het aantal gerealiseerde parken voorziet het aantoonbaar in een groeiende behoefte.

De economische en demografische ontwikkelingen
De kleinschalige opslagruimtes maken sinds de jaren tachtig geen deel meer uit van het volkshuisvestelijk beleid. In de bestaande woonwijken en nieuw ontwikkelde woonwijken, wonen echter wel de eerdere genoemde klein zakelijk ondernemers. De omvang van de Nederlandse bevolking groeit gestaag. Deze groei vindt met name plaats bij steden en nieuwe woonkernen. Wat hierbij ook speelt is de flexibilisering van de Nederlandse economie. Het aantal klein zakelijk ondernemers neemt gestaag toe. Hun behoefte aan opslag- en werkruimte is ‘tijdloos’ en primair.

GaragePark als belegging
Vastgoed dat voorziet in opslag heeft zich bewezen als een relatief stabiele en solide belegging. Beduidend minder risicovol en volatiel dan de aandelenmarkt. En met een mate van inflatiebescherming; de huurstromen zijn geïndexeerd en het vastgoed zelf heeft de verwachting van een langjarige waardeontwikkeling. De garageboxen zijn volwaardige onroerende zaken, waarvan het eigendom vastligt in het kadaster. De boxen zijn onderhoudsarm en het beheer & onderhoud van het park wordt geregeld door de VvE. Gezien de instapprijzen valt er eenvoudig spreiding te realiseren; over parken, type boxen en uiteraard huurders.

Meer informatie
Op zoek naar solide vastgoedbelegging in een enorme groeimarkt? Bij GaragePark geniet u van een bruto aanvangsrendement van 8%, de zekerheid van eigen onroerend goed en uitstekende verhuurbaarheid. Meer weten over het beleggen in garageboxen van GaragePark? Download de brochure of neem direct contact met ons op via telefoonnummer 085 20 83 162 of [email protected].