Nieuws  /  11 november 2019

Hoofdlijnen van de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR)

KOR - Kleine ondernemersregeling - GaragePark

Met ingang van 2020 is de BTW-regeling voor kleine ondernemers vervallen en vangen door een geheel nieuwe regeling die beter aansluit op de EU-regels daarvoor. Voor beleggers die garageboxen verhuren lijkt er niet veel te zullen veranderen, maar we menen er goed aan te doen de hoofdlijnen kort uiteen te zetten.

Omdat beleggers die garageboxen verhuren verplicht belast zijn met BTW, is het onder de nieuwe regels mogelijk dat beleggers de KOR-regeling kunnen toepassen. De nieuwe KOR-regeling geldt niet wanneer een optieverzoek voor met BTW belaste verhuur nodig zou zijn.

De nieuwe KOR-regeling werkt als een BTW-vrijstelling op voorwaarde dat de omzet per jaar niet hoger is dan € 20.000. Alsdan is de verhuurder ontheven van de BTW-verplichtingen tot het doen van aangifte en het bijhouden van een deugdelijke administratie. Bovendien reikt de verhuurder geen facturen met BTW meer uit. Dat betekent dat de huurders die zelf ook ondernemers zijn geen BTW-aftrek meer kunnen genieten.

Aannemende dat de verhuurder de BTW op kosten niet meer kan aftrekken en de hieraan verbonden extra kosten aan de huurder(s) zal willen doorberekenen, zal de verhuurder voor BTW-huurders doorgaans duurder zijn dan verhuurders die wèl BTW berekenen.

Maar dat is nog niet alles: de belegger die een garagebox na 2011 met BTW heeft aangeschaft en die BTW heeft afgetrokken, zou een deel van die BTW moeten terugbetalen als hij de nieuwe KOR toepast. Die “BTW-schade” is groter naarmate de belegger de garagebox recenter heeft aangeschaft. Daarvoor een compensatie vragen van de huurder zal veel weerstand ontmoeten.

Daarom is onze conclusie dat onze relaties normaliter slechter af zullen zijn met de nieuwe KOR en deze dus beter links kunnen laten liggen. Het volstaat dan om zich simpelweg niet voor die regeling aan te melden.

Wie de nieuwe KOR-regeling wegens zijn eigen situatie toch wil toepassen moet zich daarvoor vóór 20 november a.s. bij de belastingdienst aanmelden. Dit staat de belastingdienst in staat alles tijdig te verwerken om de nieuwe KOR-regeling per 1 januari te laten ingaan. Wie zich te laat aanmeldt kan dat pas vanaf een volgend kwartaal doen.

Tot slot

U gelieve niets in het vorenstaande als een concreet advies te beschouwen. Wij hebben slechts de meest relevant hoofdlijnen van de nieuwe KOR-regeling willen schetsen. Overweegt u de nieuwe KOR-regeling toch toe te passen, raadpleeg dan vooral een fiscalist.