Hoe komt verhuur tot stand?

GaragePark voert een actief marketing- en salesbeleid om huurders aan te trekken. Zodra er een huurder is gevonden is het gebruikelijk om voor verhuur het model van de ROZ te hanteren. In de huurovereenkomst worden o.a. de huur (het bedrag), de termijn en andere bepalingen vastgelegd.