Nieuws  /  23 april 2020

Een op vijf ondernemers: ‘Mijn bedrijfsruimte is niet goed beveiligd tegen diefstal

Veertig procent weet bij inbraak niet waartegen ze verzekerd zijn

Blaricum, april 2020 – Maar liefst achttien procent van de Nederlandse ondernemers denkt dat hun bedrijfsruimte onvoldoende beveiligd is tegen inbraak. Wij deden onderzoek onder 1.012 Nederlandse ondernemers. Vier op de tien ondervraagden weten in het geval van een inbraak niet precies waartegen zij verzekerd zijn.

Opvallend is hierbij het verschil tussen jonge- (vaak startende) en oudere ondernemers. Zo heeft achttien procent van de ondernemers jonger dan dertig jaar zijn twijfels over de inbraakveiligheid van hun bedrijfsruimte, tegenover slechts dertien procent van de zestigplussers. “Jonge ondernemers stoppen enorm veel passie en energie in de start en uitbouw van hun bedrijf”, zegt Rick Venema, directeur en oprichter van GaragePark. “Helaas schiet de veiligheid van de eigen bedrijfsruimte er nog weleens bij in. Eeuwig zonde, aangezien een inbraak vaak ingrijpende gevolgen heeft voor de onderneming.”

Gevolgen van een inbraak
Zeker wanneer de verzekering minder dekt dan verwacht, kan een inbraak vergaande gevolgen hebben voor een ondernemer en zijn organisatie. Uit het onderzoek blijkt dat vooral jonge ondernemers (zestig procent) niet goed op de hoogte zijn van waar zij in het geval van een inbraak, verzekeringstechnisch recht op hebben. Zestigers zijn met slechts 22 procent het beste op de hoogte.

Ook op de lange termijn kan een inbraak verstrekkende gevolgen hebben. Wederom zijn jonge ondernemers hier het minst van op de hoogte. Maar liefst dertig procent van hen zegt niet te weten welke gevolgen een inbraak heeft op de continuïteit van hun onderneming. Venema: “Preventie begint met het creëren van bewustzijn. Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid blijkt dat bij bijna de helft van de ondernemers weleens wordt ingebroken. Als ondernemer is het ontzettend belangrijk om de gevolgen daarvan serieus te nemen, zowel voor lange- als de korte termijn.”

Preventievoorlichting schiet tekort
Niet alleen hebben de ondervraagde ondernemers weinig kennis over de gevolgen van een inbraak, ook op het gebied van preventie kunnen zij nog veel leren. Zo zegt maar liefst dertig procent van de respondenten onvoldoende kennis te hebben van de verschillende mogelijkheden die inbraken kunnen voorkomen. Met 56 procent komen vooral jonge ondernemers op dit gebied kennis te kort. Uit het onderzoek blijkt dat 43 procent van hen graag meer voorlichting krijgt over inbraakpreventie en –veiligheid. Venema: “Toen ik projectontwikkelaar was, liet ik gereedschap achter in mijn bedrijfswagen. Dit vond ik helemaal niet prettig. Hetzelfde gold voor veel ondernemers in mijn omgeving, alleen zagen zij geen andere mogelijkheid. Daarom begon ik dertien jaar geleden met het aanbieden van veilige opslag- en werkruimtes. Zo kunnen zij zich weer volledig richten op ondernemen.”

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van GaragePark onder 1.050 Nederlandse ondernemers. Bij de selectie van de respondenten is rekening met gehouden met representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, opleiding en provincies. Bij het beantwoorden van de stellingen had men de keuze uit de opties eens, oneens of geen mening.

Meer informatie
Bent u op zoek naar een veilige opslag- en werkruimte? Bezoek een van onze open dagen of download een brochure voor meer informatie op ons locatieoverzicht.

Locaties