Nieuws  /  5 februari 2020

Krappe bedrijfsruimtemarkt remt ondernemerschap een op vijf ondernemers

Door de groeiende economie is er een steeds grotere vraag naar bedrijfs- opslagruimte. Het steeds beperktere aanbod zorgt voor krapte op de bedrijfsruimtemarkt. Heeft dit directe gevolgen voor de groeiambities van de Nederlandse ondernemer? En hoe lastig is het tegenwoordig om aan voldoende bedrijfs- opslagruimte te komen? Wij deden onderzoek onder 1.050 Nederlandse ondernemers (uitgevoerd door Panelwizard) om deze vragen te beantwoorden. De interessante resultaten zagen wij o.a. gepubliceerd worden door De Telegraaf.

Maar liefst 21 procent van de Nederlandse ondernemers is minder ondernemend vanwege een tekort aan bedrijfs-/opslagruimte. Een op de vijf ondervraagden verwacht in 2020 meer zakelijke (opslag)ruimte nodig te hebben.  

GaragePark in het nieuws

Opvallend genoeg heeft de ondernemendheid van jonge (vaak startende) ondernemers, het meest te lijden onder een tekort aan geschikte bedrijfsruimte. Maar liefst 37 procent van de ondernemers jonger dan dertig ondervindt hier hinder van. Onder ondernemers ouder dan vijftig jaar is dit slechts zestien procent. “Wij merken dat de vraag naar bedrijfsruimte de afgelopen jaren sterk is veranderd vanwege een groei in het aantal startups en ZZP’ers”, aldus, Rick Venema, directeur en oprichter van GaragePark. “Zij zijn hierdoor vaker op zoek naar kleine, flexibele en multifunctionele ruimtes. Dit valt steeds lastiger te rijmen met het bestaande aanbod.

Weinig en duur
Uit het onderzoek blijkt verder dat zeventien procent van de respondenten ontevreden is over het huidige aanbod in beschikbare bedrijfs- en/of opslagruimte. Daarnaast vinden veel ondernemers de ruimtes die wél beschikbaar zijn, in veel gevallen te duur. Maar liefst dertig procent van de ondervraagden stelt daarom dat er momenteel een tekort is aan betaalbare bedrijfsruimte. Venema: “Het beperkte aanbod zorgt ervoor dat ondernemers creatiever moeten zijn en outside-the-box moeten denken. Gelukkig beschikken ondernemers vaak over een goed probleemoplossend vermogen en zijn oplossingen (zoals een garagebox) tegenwoordig een zeer aantrekkelijke optie.”

Gevolgen
Het lijkt erop dat de gevolgen van het ruimtetekort op de zakelijke markt op dit moment nog meevallen. Zo stelt slechts elf procent van de ondervraagden hierdoor niet te kunnen groeien. Ook is twee derde van hen op dit moment tevreden met de huidige bedrijfsruimte. Ondernemers jonger dan dertig jaar zijn hierover stuk minder positief gesteld; bijna de helft van hen is ontevreden met de ruimte die ze gebruiken en achttien procent stelt hierdoor niet te kunnen groeien. Venema: “Het kan niet zo zijn dat alleen jonge ondernemers de gevolgen van het huidige ruimtegebrek ervaren. We moeten er als samenleving daarom voor zorgen dat we hen voldoende flexibele en betaalbare bedrijfsruimtes bieden.

Over GaragePark
GaragePark is marktleider op het gebied van garageparken. Sinds 2007 verzorgt GaragePark het volledige concept; van ontwikkeling en bouw tot verkoop en verhuur. De boxen bieden multifunctionele, centraal gelegen en goed beveiligde opslag- en werkruimte. Momenteel heeft GaragePark 2.500 garageboxen verspreid over 25 parken in Nederland. De garageboxen van GaragePark kunnen zowel worden gehuurd als gekocht. Daarnaast kan een garagebox dienen als een belegging met een aantrekkelijk rendement.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van GaragePark onder 1.050 Nederlandse ondernemers. Bij de selectie van de respondenten is rekening met gehouden met representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, opleiding en provincies. Bij het beantwoorden van de stellingen had men de keuze uit de opties eens, oneens of geen mening.

Meer informatie
Wilt u een van onze open dagen bezoeken of een brochure downloaden voor meer informatie? Bekijk dan ons locatieoverzicht.

Locaties